O nas G?wna

W zwi?zku z wej?ciem obowi?zku RODO, konieczna jest Pa?stwa zgoda na przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych przez Komornika. Regulamin dost?pny jest tutaj, natomiast zgod? nale?y pobra? tutaj.

W zwi?zku z epidemi? Koronawirusa kontakt z Kancelari? mo?liwy jest jedynie telefonicznie pod nr. tel. (+48) 22 628 07 34 lub drog? mailow? Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszelkie formularze oraz dokumenty mo?na pobra? z zak?adki "formularze". Wp?aty na konto prosz? dokonywa? na rachunek podany w zak?adce kontakt.

Jeste?my kancelari? istniej?c? od 2008 r. kiedy to decyzj? Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 31 pa?dziernika 2008 r. Ryszard Moryc zosta? powo?any na stanowisko Komornika S?dowego przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy - ?rdmie?cia.

czytaj dalej

 
Aktualnie brak licytacji z tej kategorii.